Ta liften till fjällvärlden

Ta liften till fjällvärlden – besöksnäringens transportutmaningar i norr! Fungerande infrastruktur med god tillgänglighet har stora brister när det gäller besöksnäringen – Sveriges snabbast växande näring. På uppdrag av Transportföretagen, STF och Svenska Skidanläggningars Organisation har HUI Research studerat tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen på destinationerna Åre- och Kirunafjällen.

”Ett av våra prioriterade områden inom Transportföretagens näringspolitiska verksamhet är besöksnäringens transportutmaningar. Därför är det naturligt att kroka arm med STF och Svenska Skidanläggningars Organisation – flera röster blir starkare än en”, säger Maria Nygren, vice vd och näringspolitisk chef på Transportföretagen.

De små företagen på destinationerna i norr skapar jobb för tusentals personer och är beroende av att turismen fortsätter växa. Hur ser vi till att vägar, tåg- och flygförbindelser håller den kvalitet som behövs långsiktigt? – en för rapporten genomgående fråga som belyser transportutmaningarna till och i destinationerna Åre- och Kirunafjällen.

”Utan en långsiktigt väl fungerande infrastruktur kan och vågar inte de många, ofta små, företagen i besöksnäringen investera och skapa bra produkter och nya arbetstillfällen. Dessutom vill våra 250 000 medlemmar vill kunna känna trygghet i sitt reseplanerande”, säger Magnus Ling, generalsekreterare, gs/vd på STF.

”För att vi ska lyckas med att utveckla våra skidanläggningar i fjällvärlden, behövs både en väl utvecklad transportinfrastruktur i och till destinationerna för personer och gods, samt god digital tillgänglighet”, säger Hans Gerremo, tf vd för Svenska Skidanläggningars Organisation.

Rapporten i sin helhet hitta du här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Ling, gs/vd STF
Mobil 073-8307767
e-post: magnus.ling@stfturist.se