Ta liften till fjällvärlden

Ta liften till fjällvärlden – besöksnäringens transportutmaningar i norr! Fungerande infrastruktur med god tillgänglighet har stora brister när det gäller besöksnäringen – Sveriges snabbast växande näring. På uppdrag av Transportföretagen, STF och Svenska Skidanläggningars Organisation har HUI Research studerat tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen på destinationerna Åre- och Kirunafjällen.

”Ett av våra prioriterade områden inom Transportföretagens näringspolitiska verksamhet är besöksnäringens transportutmaningar. Därför är det naturligt att kroka arm med STF och Svenska Skidanläggningars Organisation – flera röster blir starkare än en”, säger Maria Nygren, vice vd och näringspolitisk chef på Transportföretagen.

De små företagen på destinationerna i norr skapar jobb för tusentals personer och är beroende av att turismen fortsätter växa. Hur ser vi till att vägar, tåg- och flygförbindelser håller den kvalitet som behövs långsiktigt? – en för rapporten genomgående fråga som belyser transportutmaningarna till och i destinationerna Åre- och Kirunafjällen.

”Utan en långsiktigt väl fungerande infrastruktur kan och vågar inte de många, ofta små, företagen i besöksnäringen investera och skapa bra produkter och nya arbetstillfällen. Dessutom vill våra 250 000 medlemmar vill kunna känna trygghet i sitt reseplanerande”, säger Magnus Ling, generalsekreterare, gs/vd på STF.

”För att vi ska lyckas med att utveckla våra skidanläggningar i fjällvärlden, behövs både en väl utvecklad transportinfrastruktur i och till destinationerna för personer och gods, samt god digital tillgänglighet”, säger Hans Gerremo, tf vd för Svenska Skidanläggningars Organisation.

Rapporten i sin helhet hitta du här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Ling, gs/vd STF
Mobil 073-8307767
e-post: magnus.ling@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.