STFs utsläpp minskar och ökar på samma gång

Under 2020 körde Svenska Turistföreningen mindre bil, transporterade mindre med helikopter och sänkte energianvändningen i våra fastigheter. Men samtidigt halverades nästan antalet gästnätter till drygt 600 000 på grund av pandemin vilket gör att vissa nyckeltal ändå pekar åt fel håll.

– Under pandemiåret 2020 nästan halverades antalet övernattningar hos STF samtidigt som de totala utsläppen fortsatte att minska. Men räknat per gästnatt innebär det att vi ökade utsläppen med 11 procent per gästnatt, säger Daniel Skog, ansvarig för STFs hållbarhetsarbete.

När nu STFs hållbarhetsrapport för pandemiåret 2020 är klar är det en dubbel bild som tecknas. Klimatutsläppen minskade kraftigt under året och på många områden är minskningarna större än vad pandemin orsakat vilket visar på att hållbarhetsarbetet fortsatt.

– Vi ser en stor efterfrågan på svemester sommaren 2021 och särskilt de naturnära boendena är populära. Det känns fantastiskt bra att göra det möjligt för fler att turista hållbart genom att upptäcka mer av Sverige och hitta nya guldkorn, säger Daniel Skog

Alla Svenska Turistföreningens cirka 250 boenden har avgett det unika Hållbarhetlöftet som visar hur de arbetar för att göra gästens besök mer hållbart. Exempelvis säger STFs Hållbarhetslöfte att boenden ska använda förnybar energi, stötta lokala producenter och vara ansvarsfulla arbetsgivare.

För mer information kontakta
Daniel Skog, ansvarig hållbarhet, Svenska Turistföreningen, 0720-923414, daniel.skog@stfturist.se

Länk
Ladda ner STFs hållbarhetsrapport 2020

Utsläppssiffror
STFs klimatutsläpp 2020 jämfört med 2019
• Helikopter 55 ton CO2 -33%
• Bil 27 ton CO2 -29%
• Flyg 5 ton CO2 -78%
• Tåg 0,002 ton CO2 -37%
• Elanvändning 0,0 ton CO2 -13%
• Totalt: 87 ton CO2, -40%

Tjänsteresorna minskade rejält, särskilt flyg som sjönk med hela 78%, vilket inte är oväntat på grund av pandemin. Helikoptertransporterna har 2020 fortsatt att minska i högt tempo. Även om coronapandemin har viss inverkan här så har bättre planering, färre fastighetsprojekt, förändrat butiksutbud och mer transport på snö lett till att utsläppen från helikoptertransporter fortsätter minska totalt sett och är närmast oförändrade per gästnatt räknat. Dessutom har en helikopter med högre lastkapacitet använts i Jämtland vilket minskar utsläppen per transporterat kilo.

STFs klimatutsläpp per gästnatt 2020 jämfört med 2019
• Helikopter 0,37kg CO2/gästnatt fjäll +2%
• Bil 0,043kg CO2/gästnatt +31%
• Flyg 0,008kg CO2/gästnatt -60%
• Tåg 0,000003kg CO2/gästnatt +16%
• Elanvändning 0,0kg CO2/gästnatt +71%
• Totalt riket: 0,14kg CO2/gästnatt +11% (rikssiffran är lägre än fjällsiffran)

Bilkörandet och elanvändningen ökade per gästnatt räknat eftersom dessa inte minskade i samma omfattning som gästnätterna minskade under 2020. Förklaringen när det gäller elanvändningen är att de flesta av våra fastigheter har behövt hållas upplysta och uppvärmda även med färre gäster på plats, men försörjs av förnybar el. När det gäller bilresorna har troligtvis vissa resor som annars skett med kollektiva färdmedel flyttats över till bil under pandemin.

Utsläppssiffrorna omfattar transporter, elektricitet och elvärme från STFs centrala och egendrivna verksamhet där data finns tillgängligt. Övriga utsläpp från värme och bränslen från övriga transporter samt anslutna boenden har inte kunnat beräknas och siffrorna är därför inte fullständiga.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.