STFs riksstämma 2024 är nu avslutad

Lokalavdelningarna får mer boenderabatt och nya normstadgar men inga förändringar kring markupplåtelserna i Jämtland, det var några av de beslut som fattades under helgens riksstämma.

På söndagseftermiddagen avslutades Svenska Turistföreningens riksstämma 2024 på STF Undersvik Gårdshotell & Vandrarhem där föreningens medlemsombud och styrelse samlats för att fatta beslut. Totalt behandlades 16 motioner av riksstämman och det som väckte mest debatt var de motioner som föreslog att STF skulle ompröva markupplåtelserna i Jämtlandsfjällen.

Riksstämman valde att gå på styrelsens linje och avslå samtliga de motioner som föreslog att STF skulle ompröva markupplåtelserna i Jämtland och söka ny markupplåtelse för Gåsen fjällstuga.

Två motioner som däremot riksstämman sa ja till är utökad boenderabatt och nya normstadgar för lokalavdelningar. Enligt beslutet ska lokalavdelningar få större rabatt, möjlighet till preliminärbokningar och lägre krav på minsta antal deltagare för logi vid aktiviteter på STFs egendrivna boenden. Riksstämman beslutade även att föreningens normstadgar ska uppdateras så att de stämmer bättre överens med ändamålsparagrafen som uppdaterades på riksstämman 2022.

Riksstämman valde även att förnya förtroendet för STFs styrelse och välja in Mikael Ahlerup som ny ledamot. Som ordförande är därmed Pia Jönsson Rajgård omvald och Peter Fredman till vice ordförande.

Alla beslut som fattats under riksstämman kommer att publiceras i stämmoprotokollet inom kort.

Läs mer i Turist om besluten på riksstämman

Läs mer i Turist om nya styrelsen

Läs intervjun med medlemsombudet Ellinor Pettersson i Turist

Samtliga motioner och möteshandlingar finns att läsa här

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.