STFs namninsamling ledde till riktad satsning på vandringsleder

Svenska Turistföreningen har sedan förra årets kraftiga nedskärningar efterlyst en långsiktig förstärkning av budgeten för statligt ledunderhåll. I och med dagens besked visar regeringen att man tar de nära 24 000 namnunderskrifter som STF samlat in på allvar.

I budgeten som riksdagen röstade igenom förra hösten minskade anslaget till Naturvårdsverket med hela 45 procent, vilket har lett till ett minskat stöd till de statliga svenska fjällederna. Pengar saknas till underhåll och upprustning av fjällederna och på sikt riskerar delar av systemet att stängas ner. Men nu har regeringen annonserat en helt ny riktad satsning på 20 miljoner kronor för att skydda och rusta upp vandringslederna i fjällen.

– Det är tydligt att vi tack vare vår namninsamling satt fokus på frågan och vi välkomnar att regeringen nu inför ny riktad satsning på vandringslederna. Vi vill göra det enklare för fler att upptäcka Sverige hållbart, säger Magnus Ling, generalsekreterare STF.

Sommaren 2019 har visat på en mycket positiv trend för den svenska besöksnäringen i såväl söder som norr och det är tydligt att vandring lockar. Antalet övernattningar i Svenska Turistföreningens fjällstugor utmed vandringslederna i norra Sverige ökade med hela 17 procent under juni och juli jämfört med föregående år.

– För att fånga upp det rekordstora vandringsintresset och sätta fokus på vikten av tillgängliga vandringsleder över hela landet, instiftar vi nu Vandringens dag, den andra lördagen i september. I år den 14 september. Målet är då att ska hela Sverige ut och vandra, säger Magnus Ling.

STFs namninsamling som startade den 23 mars samlade in nästan 24 000 namnunderskrifter på kort tid. Namninsamlingen har väckt stor uppmärksamhet och spridits av hundratals människor i sociala medier. Läs mer om uppropet på www.räddalederna.se.

Svenska Turistföreningen kommer att fortsätta bevaka frågan. De extra anslag som meddelades i vårändringsbudgeten välkomnades men kom för sent för att kunna nyttjas fullt ut i somras och belyser vikten av att resurserna till ledunderhållet måste ske med framförhållning, vilket dagens besked från regeringen borgar för.

Om det statliga ledsystemet 
Det statliga ledsystemet i fjällen består av cirka 550 mil markerade leder och går genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Naturvårdsverket och länsstyrelserna/Laponiatjuottjudus ansvarar för lederna som omfattar vinterleder, sommarleder, broar, rastskydd och spänger.

Om STF
Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 varit pionjärer för att upptäcka Sverige. Genom att guida och inspirera till små och stora äventyr för att fler människor ska få möjligheten att upptäcka Sverige. STF vill värna om och utveckla Sveriges unika miljöer för framtida generationer. Föreningen har cirka 238 000 medlemmar och ungefär 250 boenden i Sverige, från fyr och fjällstation till skepp och hotell.

Film på fjällvandring
https://www.youtube.com/watch?v=QaDSaAOWDfs

För mer information kontakta:
Magnus Ling, generalsekreterare STF
Mobil: 0738–30 77 67
Epost: magnus.ling@stfturist.se

Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare STF
Mobil: 0702–88 21 83
Epost: maria.ros.jernberg@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.