STF vill kunna tillgängliggöra hela Sverige, året om

Uttalande från STFs riksstämma 2022 Svenska Turistföreningen (STF) gör det möjligt för fler att upptäcka Sverige. Med våra boenden, lokalavdelningar och tusentals ideella eldsjälar i hela landet gör vi skillnad. Men för att det ska bli möjligt att på riktigt upptäcka hela Sverige hållbart behöver vi ha en bättre kollektivtrafik som tar hänsyn till friluftslivet och besöksnäringens behov.

Vi tror att ju fler som upptäcker och älskar Sveriges natur- och kulturmiljöer, desto fler är vi som värnar dem. Som slår vakt, vårdar, bevarar, guidar och inspirerar. Tillsammans har vi kraften att göra skillnad för människor, för våra natur- och kulturmiljöer och för ett mer hållbart Sverige. Vi tror på lusten att uppleva, på nyfikenheten att upptäcka och på det personliga mötet. Vi tror på att lära oss både om oss själva, om och av varandra. Vi tror på människors vilja att engagera sig för att ge ännu fler samma möjlighet att upptäcka de natur- och kulturmiljöer vi älskar och värnar.

Den 7–8 maj gick STFs riksstämma av stapeln på Lillsveds folkhögskola på Värmdö. Stämman fattade bland annat beslut om en ny målbild för STF. I målbilden pekas en tydlig riktning ut. Med en stark lokal närvaro över hela landet ska STF tillgängliggöra upplevelser i Sverige året om. Vi ska spegla samhället i stort och vara en berikande del i fler människors liv, både i vardagen och under ledigheten. Inte minst genom rollen som Sveriges ledande vandringsaktör. Med ett starkt fokus på minskat klimatavtryck, småskalig turism och ett hållbart friluftsliv ska vi sträva mot en framtid där Sveriges natur- och kulturmiljöer fortsatt finns tillgängliga. Vi vill se ett Sverige med en levande landsbygd, där STF bidrar till att fler upptäcker bortom de mest upptrampade stigarna.

Men för att det här ska fungera i praktiken måste det finnas en fungerande kollektivtrafik så att även den som inte har egen bil når fram till vandrarhemmet, skidturen eller hembygdsgården. Och så att den som har bil kan lämna den hemma.

STF vill att:

Inom STF kommer vi att ställa om vår egen verksamhet utifrån rådande klimatutmaningar, sträva efter att bidra än mer positivt i de lokalsamhällen där vi verkar och vara en drivande och inspirerande kraft i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv. På det sättet gör STF skillnad. Både idag och för kommande generationer. Men det offentliga behöver göra sitt för en fungerande kollektivtrafik som kan stötta den hållbara utveckling som STF såväl som många andra strävar efter.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.