STF startar ett upprop för att stoppa nedskärningarna i naturen 

Halva budgeten för skötsel av naturreservat och nationalparker försvann i årets statsbudget. Nu startar Svenska Turistföreningen, STF, ett upprop med målet att regeringen i kommande statsbudget åter ska höja anslagen till naturvård så att vindskydd, vandringsleder och grillplatser kan skötas.  

I den senaste budgeten skar regeringen ner rejält på skötsel och skydd av naturreservat och nationalparker. Det betyder att länsstyrelserna som ansvarar för många vindskydd, vandringsleder, dass och grillplatser inte har pengar att underhålla dem och på sikt kan vissa behöva stängas.

– När fler hittar ut i naturen behöver friluftsbudgeten höjas, inte sänkas. Om regeringen fortsätter på den inslagna vägen riskerar vi allvarliga långsiktiga konsekvenser för både natur och människor, säger Maria Ros Hjelm generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Den 20 september presenterar regeringen sin budget för 2024. Inför det kommer STF att publicera ett öppet brev som alla som vill kan underteckna på svenskaturistforeningen.se/stoppa-nedskarningarna

Länk till kampanjsida: Skriv under för att stoppa nedskärningarna i naturen! (svenskaturistforeningen.se)

– Vi kan inte acceptera att eftersatta leder inte rustas upp eller att rastskydd inte renoveras samtidigt som intresset för vandring och naturvistelse ökar. Regeringen säger att de värnar såväl naturen som friluftslivet. Nu vill vi på Svenska Turistföreningen att de inte bara säger det utan även visar det i höstbudgeten, fortsätter Maria.

Konkreta exempel på vad budgetnedskärningarna redan lett till i hela Sverige: 

  • Skåne: Trasiga rastskydd kan inte byggas upp igen
  • Dalarna: Minskad städning av toaletter och rastplatser
  • Gotland: Söndertrampade ledspänger kan inte ersättas
  • Värmland: Sämre skötsel av vandringsleder
  • Jönköping: Toaletter måste stängas
  • Stockholm: Nya rastplatser och leder som behövs blir inte av
  • Västerbotten: Raststugor behöver troligtvis stängas
  • Västra Götaland: Inga nya spänger och vindskydd på vissa platser
  • Hela Sverige: I princip alla naturreservat och nationalparker berörs enligt Naturvårdsverket

Här finns mer information om vilka budgetposter som påverkades för 2023

För mer information vänligen kontakta:
Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på STF
0720 92 34 14 eller daniel.skog@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.