Tillsammans kan vi öppna upp den svenska sommaren ansvarsfullt

Uttalande från STFs Riksstämma 2020
Svenska Turistföreningen (STF) tror på Sverige. Det har vi gjort i 135 år. Nu vill vi tro på en sommar med ett ansvarsfullt resande inom Sverige och en ansvarsfull besöksnäring. En sommar där vi fortsätter på Sveriges uttalade strategi, med ett öppet samhälle där både näringsidkare och den enskilda individen behöver fortsätta ta ett stort eget ansvar.

Under våren har vi i Sverige utifrån myndigheternas tydliga direktiv tagit stort ansvar för vår gemensamma folkhälsa. Vi har den största respekt för den svenska sjukvårdens situation och alla som personligen drabbats. Men nu är det dags att lyfta ytterligare ett folkhälsoperspektiv i kampen mot covid-19 – människors behov av rekreation och utomhusvistelse efter en vår fylld av instängdhet och fysisk distansering. Vi behöver se till människors behov av återhämtning genom miljöombyte och att uppleva något bortom sitt absoluta närområde.

Att genomleva en sommar där alla förväntas stanna hemma i sin bostad vore mycket problematiskt för folkhälsan. Precis som en situation där allmänna ytor och badplatser i mer tätbefolkade områden blir överfyllda av människor som uppmanas stanna hemma i sitt närområde. En sådan sommar riskerar att få stora konsekvenser när det kommer till psykisk ohälsa, ansträngda familjerelationer och otrygghet. När många människor trängs på liten yta riskerar detta också att bidra till ökad smittspridning.

Budskapet bör istället vara:

– Till kommuner och regioner:
Förbered era stränder, parkeringsplatser, stadskärnor, besöksmål, cykel- och vandringsleder så att de går att besöka på ett ansvarsfullt och ordnat sätt. Skapa en nära samverkan och dialog med lokalsamhället för att möjliggöra ett ansvarsfullt turistande.

– Till besöksnäringen och branschorganisationer:
Förbered er och era verksamheter för att kunna ta emot besökare under trygga former, med fokus på utevistelse, förstärkta hygienrutiner och att fortsatt kunna hålla avstånd.

– Till besökarna:
Förbered er på att vara ansvarsfulla besökare som tar hänsyn till rekommendationer och föreskrifter som syftar till att skapa ett tryggt och säkert resande, både för dig själv, andra gäster och alla som jobbar och verkar inom besöksnäringen.

Klockan tickar och alla sitter just nu och bara väntar på ett besked. Sverige har visat att när vi får en klar riktning från regering och myndigheter så agerar vi därefter. Nu behövs tydligare vägledning – för folkhälsans skull, för jobbens skull, för besöksnäringens skull, för Sveriges framtids skull.

Antaget av STFs Riksstämma 12 maj 2020

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.