STF instiftar nytt hållbarhetspris för lokalavdelningarna

På riksstämman i maj 2020 beslutades om att ta fram regler och kriterier för ett hållbarhetspris för våra lokalavdelningar. Nu har styrelsen fattat beslut om regler och kriterier. Fram till den 30 november kan alla medlemmar i STF nominera en lokalavdelning till det nya hållbarhetspriset.

Det nya hållbarhetspriset ska delas ut årligen och gå till en lokalavdelning som utmärkt sig genom att på ett framgångsrikt och inspirerande sätt, på lokalt plan inom föreningen, verkat för hållbar utveckling inom en eller helst flera av de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomi/social/miljö)

Alla medlemmar i STF är välkomna att nominera. Med nomineringen ska det följa en tydlig motivering till varför just den lokalavdelningen ska vinna och hur det är kopplat till  hållbarhetsarbetet inom STF och begreppet hållbarhet.

Nomineringar ska vara STF tillhanda senast 30 november och ska bygga på arbete som bedrivits under det innevarande året eller ett mer långsiktigt jobb som sträckt sig under flera år men som under året visat resultat.

Kriterier
En jury kommer att bedöma och utse vinnaren av hållbarhetspriset. Juryns bedömning handlar om att premiera den lokalavdelning som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Juryn gör en helhetsbedömning av de inkomna nomineringarna utifrån:

  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

I juryns bedömning ska även hänsyn tas till om arbetet som är gjort är långsiktigt hållbart och applicerbart i andra lokalavdelningar för att kunna sprida goda exempel.

Juryn kan, om väldigt få eller inga nomineringar inkommit eller om de nomineringar som inkommit inte anses kunna mäta sig med kriterierna, välja att inte dela ut något pris.

Vi hoppas på många nomineringar för att lyfta det fina arbete som görs lokalt i verksamheten.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.