STF börjar samåka

Lagom till påsk ansluter sig Svenska Turistföreningen, STF, till Skjutsgruppens samåkningsplattform och möjliggör därmed för alla sina 206 000 medlemmar att resa klimatsmart när de ska turista i Sverige.

– Turismens och friluftslivets största klimatpåverkan kommer just från resandet till platsen. Tillsammans kan vi göra skillnad för klimatet genom att samåka när vi upplever Sverige, vare sig det är på fritiden eller i jobbet, säger Maria Ros-Hjelm, generalsekreterare på STF.

Skjutsgruppen är en ideell förening som sedan 2007 har utvecklat samåkning i Sverige. Deras senaste initiativ knyter samman civilsamhället genom att föreningar kan ansluta sig och sina medlemmar till samma plattform. Upplägget är enkelt, har man lediga platser så erbjuder man dem – och har man inget fordon så efterfrågar man plats. 

– Utgångspunkten är att samåkning kräver tillit, vilket är något som finns inom föreningslivet. 75% av befolkningen, 16 år och äldre, tillhör en eller flera föreningar. Man kan välja att antingen samåka inom sin egen förening eller tillsammans med medlemmar i andra föreningar som är anslutna till vårt nätverk, säger Mattias Jägerskog, ordförande i Skjutsgruppen ideell förening.

Nätverket för ökad samåkning växer snabbt. Redan anslutna föreningar är Friluftsfrämjandet, Skjutsgruppen och Naturskyddsföreningen. När nu STF ansluter blir det över 590 000 privatpersoner som har möjlighet att samåka – och fler föreningar kan hänga på, stora som små.

Att inspirera och verka för hållbara resor är en av STF:s viktigaste frågor och i september 2023 samlade STF beslutsfattare inom transportbranschen och ledare från landets friluftsorganisationer för att diskutera hur utsläppen från resor till friluftslivet ska kunna minska. Där och då signerades Kebnekaiseprotokollet och ett nätverk som lovade fördjupa arbetet med klimatsmart resande bildades.

– Nu är det dags att gå från ord till handling, nu börjar vi samåka, avslutar Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF. 

Läs mer på STFs hemsida:
https://svenskaturistforeningen.se/skjutsgruppen 

Högupplösta bilder för fri publicering i samband med ovan information. Fotograf måste anges: https://share.mediaflow.com/sv/?SHJE0PFDGT 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Sara Berggren, Klimatprojektledare, Svenska Turistföreningen
sara.berggren@stfturist.se  eller 070-226 29 12

Mattias Jägerskog , Ordförande, Skjutsgruppen ideell förening
mattias@skjutsgruppen.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.