Nedskräpningen minskade på Kebnekaise med 80 procent

Nu har resultatet från sommarens skräpmätningar i våra svenska fjäll sammanställts. För tredje året i rad har Svenska Turistföreningen, STF, och Håll Sverige Rent, HSR, tillsammans skräpkampanjat och räknat hur mycket skräp som slängs ute på fjället. Glädjande visar resultatet att skräpet minskar trots det ökade vandringsintresset. På Kebnekaise har nedskräpningen minskat med hela 80 procent, Helags med 47 procent och i Storulvån 25 procent sommaren 2021 jämfört med föregående år.

– Detta är något vi verkligen har jobbat hårt för. Vi har kommunicerat än mer i alla våra kanaler att det inte finns några sopbilar ute på kalfjället. Alla måste bära med sig sitt skräp hem för att minska onödiga helikoptertransporter med avfall. Och som resultatet visar så har gästerna varit helt fantastiska, säger Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på Svenska Turistföreningen.

Vid tre tillfällen under juli, augusti och september genomfördes skräpmätningar på fyra platser i våra svenska fjäll; Kebnekaise, Helags, Sylarna och Storulvån. Även i år toppar snusprillan som det vanligaste skräpet förutom på Kebnekaise där det hittades mest toalettpapper. Utöver att det var glädjande att skräpet minskade, var det glädjande att det inte hittades något glas eller metall ute på fjället 2021.

Totala 10-i-topp skräpsort 2021 och 2020 på alla fyra platserna
2021 2020
Snusprilla 53% Snusprilla 40%
Toalettpapper 10% Plast, övrigt 13%
Papper/Kartong, övrigt 8% Papper/Kartong, övrigt 9%
Plast, övrigt 8% Godis-/snacks-/glassförpackning 6%
Godis-/snacks-/glassförpackning 7% Cigarettfimp 6%
Matrester/frukt 7% Hund-/kattbajs 6%
Tuggummi 2% Övrigt 4%
Cigarettfimp 1% Metall, övrigt 3%
Frigolit/cellplast 1% Toalettpapper 3%
Övrigt 1% Tuggummi 3%

Under sommaren 2020 larmades det och skrevs väldigt mycket i media om ovanligt mycket nedskräpning i fjällvärlden, framför allt på Kebnekaise där det lämnades över 100 tält kvar ute i naturen, i år var motsvarande siffra tre tält. Runt Kebnekaise minskade nedskräpningen som mest enligt sommarens mätningar, med hela 80 procent.

I Jämtland/Härjedalen visade Helags störst minskning med hela 47 procent mindre hittade skräp jämfört med 2020. Storulvån som har den längsta mätserien i svenska fjällen visade glädjande nog på en fortsatt minskning (-25 procent) jämfört med föregående år. Samtliga mätningar i Jämtland visar på låga nivåer av nedskräpning.

– Jag tror helt enkelt fler har varit bättre pålästa och förberedda inför sin fjällvandring i år jämfört med förra året. Nu behöver vi även få fler platser där fjällvandrare kan slänga sitt skräp när de kommer fram till väg efter sin vandring. Det är viktigt att komma ihåg att det är små siffror vi talar om, genomsnittet gick från 89,3 skräp till 18,3 skräp per kilometer vandringsled. Svenska fjällen är generellt rena och ska så förbli! I år minskade antalet hittade snusprillor vid Kebnekaise och därmed blev toapapper det vanligaste skräpet trots att antalet toapapper inte ökat sen 2020, säger Daniel Skog.

Skräpfika
Förutom att dela ut skräppåsar, kommunicera både inför och under vandringen så har STF och HSR även bjudit vandrare som kommit tillbaka med en skräppåse från fjället på en uppskattad fika på fjällstationerna vid väg, en så kallad ”skräpfika”.

Håll Sverige Rent ser stora möjligheter att få bort nedskräpningen från känsliga naturområden.
– När det är många besökare på samma plats ökar nedskräpningen. Men de flesta människor vill göra rätt för sig. Vi tror att det med bland annat utökade informationsinsatser och bättre avfallsmöjligheter går att få bort skräpet. Det visar inte minst årets minskning. Det behöver vara tydligt för alla besökare vad som är rätt och fel och hur man själv kan bidra till en positiv förändring, säger Johanna Ragnartz, VD Håll Sverige Rent.

Lokala topplistor
STORULVÅN
Medelvärde totalt antal skräpföremål 16,3 (2021), 22,0 (2020), förändring -25,9%
Snusprilla 59%
Plast, övrigt 22%
Papper/Kartong, övrigt 8%
Tuggummi 4%

SYLARNA
Medelvärde totalt antal skräpföremål 34,7 (2021), 34,7 (2020), förändring +/-0%
Snusprilla 83%
Papper/Kartong, övrigt 5%
Godis-/snacks-/glassförpackning 4%
Toalettpapper 4%

KEBNEKAISE
Medelvärde totalt antal skräpföremål 18,3 (2021), 89,3 (2020), förändring -79,5%
Toalettpapper 24%
Papper/Kartong, övrigt 22%
Snusprilla 20%
Godis-/snacks-/glassförpackning 16%

HELAGS
Medelvärde totalt antal skräpföremål 21,3 (2021), 40,3 (2020), förändring -47,2%
Snusprilla 30%
Matrester/frukt 27%
Toalettpapper 14%
Plast, övrigt 13%

Fakta: Så här genomförs mätningarna
STF har räknat skräpet längs med leder på sträckor som är 1–1,5 km på de fyra platserna. Mätningen har genomförts vid tre tillfällen under juli, augusti och september 2020 och 2021. (Vid Storulvån gjordes mätningen även 2017 och 2018)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Daniel Skog, hållbarhets- och påverkansansvarig STF
0720-92 34 14, daniel.skog@stfturist.se

Pontus Tengby, kommunikationschef Håll Sverige Rent,
0707234493, pontus.tengby@hsr.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.