Sena biljettsläpp och krångliga biljettsystem hotar semestern

220608 - I dag debatterar riksdagen om hur Trafikverket ska organiseras och hur Sveriges järnväg ska förbättras. Ett problem som förvärrats de senaste åren är att tågbiljetter släpps allt senare på grund av sent planerade banarbeten. En ny nationell sammanställning som Svenska Turistföreningen, STF, har gjort visar att det bara är en tredjedel, 34 procent, av STF:s 250 boenden i landet som det är enkelt att resa med buss/tåg/båt till.

– Just nu släpps vissa tågbiljetter först veckan före avgång på grund av sent planerade banarbeten. En del gäster tvingas att avboka sin semester i sista sekunden. Den som vill resa klimatsmart måste få bättre förutsättningar att göra det, säger Maria Ros Hjelm generalsekreterare och vd Svenska Turistföreningen.

Hela 44 procent av STF:s knappt 250 boenden påtalar bristande möjligheter för gästerna att ta sig dit utan egen bil. Detta visar en färsk sammanställning som STF gjort. I många regioner behöver du som turist dessutom ladda ner en ny app om du vill resa med den lokala kollektivtrafiken som finns på resmålet.

– Våra medlemmar efterfrågar att det ska bli enklare att köpa biljetter i den regionala kollektivtrafiken när de turistar runtom i landet. Du ska inte behöva ladda ner en ny app med tillhörande betalningslösning bara för att du passerar en regiongräns, säger Maria Ros Hjelm.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att göra biljettköpen enklare för den som vill resa med den regionala kollektivtrafiken i flera delar av landet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni i år. Trafikverket ansvarar dessutom för planeringen av banarbeten på den svenska järnvägen och det är först när den planeringen är helt klar som tågbolagen får tiderna så de kan släppa biljetterna till försäljning.

Vi har även skrivit en debattartikel i Aftonbladet 220604:
Släpp tågbiljetterna så folk hinner boka i tid
Svenska turistföreningen: Ohållbart att behöva vänta till bara någon vecka före resan

FAKTA/UNDERLAG

Enkät STF:s boenden 2022
– Enkäten skickades ut till den 26 april till 185 av STF:s boenden, 111 svar inkom.

Hur fungerar möjligheterna att ta sig till ert boende med kollektiva transportmedel?
Skala 1–5 – mycket dåligt – mycket bra

  1. 27% (Mycket dåligt)
  2. 17%
  3. 22%
  4. 12%
  5. 22% (Mycket bra)

Webbenkät under maj på svenskaturistforeningen.se:

Är det enkelt att resa med tåg/buss när du upptäcker Sverige?
Av 1224 svarande sa 27% (330st) Ja och 73% (894st) Nej

Citat från webbenkät:
”Man törs ju inte boka ett boende på en plats och riskera att inte få tag i någon biljett dit.”
”Botten när du måste ha 100 appar för att kunna köpa biljett.”

STF:s tre krav för en enklare kollektivtrafik: 

Läs mer här

För mer information, vänligen kontakta
Daniel Skog, påverkan- och hållbarhetsansvarig STF
Telefon: 0720-92 34 14
E-post: daniel.skog@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.