Nattågen engagerar Sverige

45 062 personer har på några veckor skrivit på Svenska Turistföreningens namninsamling för att rädda nattågstrafiken till norra Sverige. Det stora engagemanget visar att nattåg är älskade och måste ha en framtid eftersom de är miljösmarta, tidseffektiva och jobbskapande.

Denna vecka presenterade Trafikverket tre förslag för en framtida nattågstrafik till övre Norrland efter år 2018.
Svenska Turistföreningen (STF) kan konstatera att transportmyndigheten inte tar ställning för något av sina egna förslag och att två av tre förslag innebär en rejäl försämring av trafiken jämfört med idag. Försämringar för alla våra medlemmar och andra som vill vandra eller tura på skidor i den svenska fjällvärlden.

– Det verkar som om Trafikverket tror att besöksnäringen i berörda regioner enkelt ska anpassa sin verksamhet utifrån hur ofta tågen kommer och går, och att det är tågtrafiken som bestämmer när det är hög- eller lågsäsong. Låt mig vända på resonemanget. Skulle man kunna tänka sig att det är besöksnäringens behov som är avgörande istället? Man verkar inte förstå att detta handlar om en expanderande bransch som skapar många arbetstillfällen, säger Magnus Ling, generalsekreterare för STF.

STF är också kritiskt till att Trafikverket inte väger in att transportsektorn har en helt avgörande betydelse för om Sverige ska lyckas bidra till begränsad klimatpåverkan. Att bryta beroende av fossila bränslen när det gäller persontransporter är en viktig faktor. Här kommer ökat tågåkande in som en betydelsefull del.

– Vi tycker att Trafikverket sätter krokben för sig själva när de inte alls bryr sig om miljön. Det är ändå 2016. Att säga att det inte spelar någon roll om människor tar bilen eller tåget när genomsnittresan är 90 mil lång är direkt okunnigt, säger Magnus Ling.

– Samtidigt är vi nöjda med att Trafikverket understryker sitt uppdrag att bidra till tillväxt och utvecklingskraft i hela landet. Nattågen spelar en central roll i utvecklingen av turismen i norr. Men även i denna utredning saknar vi en konsekvensanalys mellan de olika förslagen, säger Magnus Ling, generalsekreterare för STF.

STF fortsätter att samla in namn för att rädda nattågen och kommer i sommar att överlämna namnen till infrastrukturminister Anna Johansson för att understryka allvaret i frågan.

– Våra medlemmar och fjällturister i hela landet stödjer den här kampen. Vi vill helt enkelt få garantier från regeringen, SJ och Trafikverket att nattågen blir kvar, säger Magnus Ling.

Namninsamlingen: www.räddanattågen.se

Jenny Engström, press- och kommunikationsansvarig
Mobil: 0735-45 26 44

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.