STFs nya styrelse

Kompetens inom ideell verksamhet, affärsverksamhet, turistnäring, naturturism och fastighetsbranschen. Så kan man beskriva sammansättningen av Svenska Turistföreningens (STF) nyvalda styrelse. Tre nya ledamöter valdes in och Peter Nygårds omvaldes som föreningens ordförande.

Tre nya styrelseledamöter

Helén Silverstolpe, bakgrund inom fastighetsbranschen och arbetar idag på Telia Company med ansvar att optimera företagets globala fastighetsportfölj.
– Som styrelsemedlem i STF vill jag bidra med och skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna arbeta proaktivt och strategiskt med fastighetsfrågor utifrån verksamhetens behov på kort och lång sikt. Att upprätta en långsiktig strategisk plan för verksamhetens fastigheter och lokaler ser jag som en nyckel till att säkerställa högkvalitativa etableringar i rätt lägen som bidrar till verksamhetens lönsamhet, säger Helén Silverstolpe.
Kontakt: helen.silverstolpe@teliasonera.com, 070-660 53 60

Pia Jönsson Rajgård, har en bred erfarenhet arbete med turism- och besöksnäringsfrågor, både nationellt och internationellt. Idag arbetar Pia som VD för Tourism in Skåne AB.
– Jag vill verka för att STF på ett hållbart sätt kan ta sig an och lösa de utmaningar föreningen och bolaget står inför. STF har en stor möjlighet att ytterligare förstärka tätpositionen i den svenska besöksnäringen kring natur- och kulturupplevelser genom att vara den naturliga kunskapsbäraren och ”upplevelseskaparen”, säger Pia Jönsson Rajgård.
Kontakt: pia.jonsson-rajgard@skane.com, 076- 8870730

Tomas Bergenfeldt, med bakgrund inom natur- och äventyrsturism. En av grundarna till Äventyrsresor och Ekoturismföreningen. Idag är Tomas egenföretagare med inriktning på naturturism och hållbarhetsfrågor.
– Jag vill verka för att det ska bli lättare att hitta ut i vår natur. Jag vill göra vandring och annat aktivt friluftsliv än mer lockande, säger Tomas Bergenfeldt.
Kontakt: tomas@bergenfeldt.se, 0705 – 56 16 31

STFs styrelse
Peter Nygårds som ordförande (omval)
Ingrid Petersson som vice ordförande (omval)
Helene Beer som ledamot (omval)
Peter Fredman som ledamot (omval)
Lena M Lindén som ledamot (omval)
Anna Klingspor som ledamot (omval)
Tomas Bergenfeldt som ledamot (nyval)
Pia Jönsson Rajgård som ledamot (nyval)
Helén Silverstolpe som ledamot (nyval)
Annika Hesselvall och Åsa Persson är personalrepresentanter

Den nya styrelsen valdes på årsstämman den 15 maj.  Stämman gick på valberedningens linje. För att läsa hela valberedningens förslag, gå till sid 111 i handlingarna: https://www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/10/handlingar-stf-riksstamma-2016.pdf

Läs mer om hela styrelsen
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/styrelse/

För mer information kontakta
Jenny Engström, press- och kommunikationsansvarig STF
Mobil: 0735-45 26 44
Epost: jenny.engstrom@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.