STF får 250 000 kronor av Naturkompaniets naturbonus.

Naturkompaniets medlemsklubb 365 skänker varje år 1 procent av sina klubbmedlemmars årliga bonus till utvalda frilufts-, natur- och miljöprojekt. Donationen kallar Naturkompaniet ”Naturbonusen”. Kundklubbsmedlemmarna får komma in med förslag på projekt och senare rösta på de nominerade bidragen. Tidigare år har donationen gått till ett specifikt projekt, men i år fördelas den totala summan på 1 435 126 kronor på totalt nio utvalda och framröstade projekt

STF får 200 000 kronor till sin lägerverksamhet Tillsammans, där tjejer (och från hösten 2016 även killar) mellan 15-20 år med olika etniska, kulturella och sociala bakgrunder möts. Initiativet Stötta Kungsleden, som fick över en miljon förra året får även i år 50 000 kronor  till att bevara leden för kommande generationer.

– Det är en stor bekräftelse att vi får detta fina och betydande stöd till viktiga verksamhetsområden. Det gör att vi kan skapa fler Tillsammansläger och rusta Kungsleden en bit till, säger Magnus Ling, generalsekreterare/vd på STF

– Vi på Naturkompaniet är väldigt stolta och glada över att vi har möjlighet att stötta så många bra och viktiga projekt genom att dela ut hela 1 435 126 kronor. Donationer som vi vet kommer att leda till att många projekt kan genomföras och glädja både många människor, samt bidra till en bättre natur och ett rikare friluftsliv, säger Henrik Hoffman, vd för Naturkompaniet. Vi vill rikta ett stort tack till våra kundklubbsmedlemmar som gör detta möjligt.

Följande projekt tilldelas donationer från Naturkompaniets naturbonus:
MIN STORA DAG – Organisationen riktar sig till svårt sjuka barn och unga och vill underlätta deras annars tunga vardag med gemensamma aktiviteter som kan ge livsgnista och avlastning. För donationen kommer de bland annat att arrangera två äventyrsläger. Summa: 300 000 kr

STF – Driver sedan 2001 lägerverksamheten TILLSAMMANS som samlar unga tjejer med olika etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund för att de tillsammans ska få upptäcka nya platser och öka deras kunskap om natur, kultur och friluftsliv i Sverige. STF vill bevara Kungsleden för kommande generationer, bland annat genom upprustning av fjällstugor, vindskydd, bastubyggnader och utedass. Summa: 200 000 kr + 50 000 kr

ÄLVRÄDDARNA – Ideell miljöorganisation som bildades 1974 och som arbetar för fria älvar och älvsträckor i landet. Med pengar från Naturbonusen vill de ta bort ineffektiva dammkonstruktioner så att fisken åter kan vandra fritt. Summa: 200 000 kr

NATURARVET – En stiftelse som samlar in medel för att köpa loss skyddsvärd gammelskog i Sverige, för att bevara den biologiska mångfalden och främja både friluftsliv och forskning. En särskilt aktuell satsning är Våneviks gammelskog i Oskarshamn. Summa: 200 000 kr

EKOTURISMFÖRENINGEN – Vill att det moderna skogsbruket ska samsas med friluftsliv och turism. Skydd av skogen kan många gånger vara mer värt än avverkning. Bland annat vill de säkra buffertskogar kring Tivedens nationalpark.
Summa: 100 000 kr

SPORTFISKARNA – Många av våra vanligaste fiskarter har minskat i Sverige, gäddan är en av dem, särskilt i skärgårdsmiljöer. Sportfiskarna anlägger så kallade ”gäddfabriker”, vattenfyllda ängsmarker som fungerar som lek- och uppväxtplatser för fisken. Nu vill de anlägga ännu fler. Summa: 100 000 kr

FRILUFTSFRÄMJANDET – Har startat rörelsen Skogshjältarna. Ambitionen är att alla barn oavsett social, ekonomisk och kulturell bakgrund ska få chansen att upptäcka friluftslivet. Skogshjältarna ska framför allt verka i områden där naturkopplingen inte är självklar. Summa: 100 000 kr

NATURSKYDDSFÖRENINGEN – Projektet Schysst sommar vill kombinera miljö- och samhällsnytta och riktar sig i första hand till unga boende i socioekonomiskt utsatta områden. De vill visa att miljöengagemang och friluftsliv kan vara vägen till ett rikt liv. Summa: 100 000 kr

UTRUSTNING Projekten som vunnit kan också söka bidrag från Naturkompaniet för friluftsutrustning som behövs för att genomföra projekten. Summa: 85 126 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Ling, Generalsekreterare / Verkställande direktör STF
Mobil 073-830 77 67
E-post: magnus.ling@stfturist.se 

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.