Nattåg till Lappland kvar – besöksnäringen hörd

Trafikverket meddelade idag att två nattåg fortsättningsvis kommer att gå till övre Norrland fram till år 2020. Det här är glädjande besked för regionens besöksnäringsföreträdare som tillsammans med Marknadsgruppen för nattåg arbetat intensivt för att påtala den växande besöksnäringens behov.

– Vi har arbetat intensivt med att påtala behovet av två nattåg tillsammans med Svenska Turistföreningen och resten av Marknadsgruppen för nattåg. Under hela processen har vi haft en bra dialog med Trafikverket som vi upplever har lyssnat till en växande närings behov. Vi välkomnar den fortsatt offensiva satsning på nattåg och glädjer oss åt att vi får behålla våra två nattåg säger Erica Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.
Goda kommunikationer till och från norra Sverige är en förutsättning för att fortsätta utveckla både besöksnäring och vardagsliv i Norrbotten och Västerbotten därför är dagens besked från Trafikverket mycket glädjande.
Att behålla två nattåg är att stötta besöksnäringens tillväxtambitioner. Mellan åren 2000 till 2015 ökade svenska Lapplands omsättning med 150 procent, till 6,1 miljarder kronor och antal årsarbeten med 90 procent. Idag sysselsätter näringen i de 16 kommunerna i Norrbotten och norra Västerbotten drygt 3 700 personer och har 3,5 miljoner kommersiella gästnätter. Målet är att nå 8,2 miljarder till 2020.
– Det här är en bra och en viktig nationell signal om vår växande närings betydelse. Dialog med Trafikverket har varit god och vi upplever att de tagit hänsyn till de argument vi framfört säger Magnus Ling, generalsekreterare för Svenska Turistföreningen.
De möjligheter som besöksnäringen erbjuder innebär ett bättre vardagsliv för boende i norra Sverige. Lanthandel och service är beroende av besöksnäringen och pengarna som besökarna lämnar efter sig sprider sig till flera branscher. Att vi får behålla två nattåg är positivt för hela regionen.
– Vi vill och kan bidra till att utveckla vår del av landet. Möjligheterna för besöksnäringen i norr är fantastiska. Om målet med fördubblad omsättning till 2020 uppnås innebär det 2500 nya jobb till regionen. Det är mycket glädjande att vi får behålla våra kommunikationer, avslutar Erica.
Resandet med tågen ökar, precis som antal gäster som vill besöka destinationen. De två nattågen är också en miljöfråga. Swedish Lapland har nu ännu bättre förutsättningar att levererar en hållbar upplevelse, något som våra besökare i allt högre grad efterfrågar.

Marknadsgrupp för nattåg:
Marknadsgruppens arbete har bidragit till att öka resandet och kvaliteten på nattågen. Gruppen som koordineras av Swedish Lapland Visitors Board och har sitt ursprung i den avsiktsförklaring som tecknades mellan Trafikverket och näringen i samband med förgående upphandling av nattågstrafiken till norra Norrland. Andra medlemmar i gruppen är SJ Norrlandståg, Svenska Turistföreningen, Norrbottens Handelskammare, Visit Gellivare Lapland, Kiruna Lapland, Lapland Resorts och Trafikverket Region Nord. I marknadsgruppen sker uppföljning, informationsutbyte dialog om aktörernas behov och förutsättningar samt uppföljning av förbättringsåtgärder och gemensamma marknadsinsatser.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.