Fler nattliga tåg till Jämtland

Pressmeddelande från regeringen: Regeringen har beslutat att Trafikverket ska ingå avtal om daglig nattågstrafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm-Duved med trafikstart 1 juni 2018.

Både Transdev (Snälltåget) och SJ kör nattåg till och från Jämtland under vissa perioder. Tidigare har SJ kört även hela året men under 2016 genomförde SJ en neddragning av nattågstrafiken vilket innebär att det i dag saknas nattågstrafik vissa dygn.

– Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att utöka nattrafiken till Jämtland för att stärka regionens utveckling. Fler nattåg ger goda förutsättningar för fler växande företag och jobb, satsningen kommer också att stärka den viktiga besöksnäringen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val. Att persontrafik flyttar över till flyget går rakt emot regeringens klimatambitioner. Därför är det viktigt med en välfungerande nattågstrafik till och från Jämtland, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ett begränsat utbud av nattågstrafik kan leda till överflyttning av resor till mindre miljö- och klimatsmarta färdmedel. Sammantaget motiverar de transportpoliska målen en satsning på tillgänglighet med nattåg till och från Jämtland. Avtalet bör sträcka sig fram till december 2020. Ambitionen är en daglig avgång i vardera riktningen.

Kommentar från Magnus Ling, generalsekreterare STF
– Jag vill rikta ett stort tack till alla våra 235 000 medlemmar och andra som engagerat sig i vår kampanj för att Rädda nattågen. Nu verkar det vara i hamn med en säkrad nattågstrafik under hela året. Turismen är helt beroende av bra infrastruktur som till exempel goda tågförbindelser. Detta besked är precis det vi kämpat för, bättre förutsättningar för en hållbar turism. Nu blir det enklare och hållbarare att resa för de allt fler som vill vandra och åka skidor i den svenska fjällvärlden. säger, Magnus Ling, Generalsekreterare i Svenska Turistföreningen.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.