E. coli-bakterierna i Enan kommer inte från STFs fjällstationer

IVL:s miljökonsulter, som anlitats på uppdrag av Svenska Turistföreningen, STF är nu klara med sin rapport och inget tyder på att de höga halterna av E. coli-bakterierna som uppmäts i älven Enan kommer från STFs fjällstationer i västra Jämtlandsfjällen. Var de höga halterna kommer ifrån är dock ännu oklart i dagsläget.

Under flera år tid har det lokala vattenvårdsförbundet uppmätt förhöjda halter av bakterien under sensommaren och hösten. E. coli är en tarmbakterie som normalt inte borde finnas i så höga halter i älven. Vanliga utsläppskällor för E. coli kan vara jordbruk och avloppsanläggningar.

– Eftersom vi är de enda större aktörerna i området anlitade vi IVL för att vi säkerställa att avloppsvattnet från fjällstationerna inte släppte ut några E. coli-bakterier och var så rent som möjligt. Även fast våra egna mätningar visade att så inte var fallet ville vi ta in en extern part. Och framförallt även undersöka att det inte fanns några svagheter i våra system, säger Mats Isfjäll som är driftansvarig för avloppsanläggningarna på STF.

IVL:s miljökonsulter har tagit prover på inkommande och utgående avloppsvatten. Vattenprover har också tagits i älven Enan och några av de tillflöden som kommer från fjällstationerna för att se om påverkan från avloppsreningen kan mätas i fjällbäckarna.

– Vi kan konstatera att det inte finns något som tyder på att E. coli-bakterierna i älven kommer från STFs fjällstationerna det. Inte ens under situationer med mycket hög belastning kunde bakterierna i älven härledas till anläggningarna, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Besökstrycket på STFs fjällstationer har ökat och i takt med det måste STF hela tiden anpassa avloppsanläggningarna. På STF Sylarna har en ny avloppsanläggning med ett avancerat biologiskt reningssteg installerats och på STF Blåhammaren har den befintliga anläggningen förbättrats. En ytterligare åtgärd som STF gör är att förbättra egenkontrollen och säkerställa driften av anläggningarna. Det är viktigt att reningsanläggningarna sköts korrekt. Anläggningen på STF Blåhammaren var under en period drabbat av driftstörningar och släppte då tillfälligt ut för höga halter av kväve och fosfor.

Högupplösta bilder på STF Blåhammaren och STF Sylarna (båda öppnar för vintersäsongen 22/2)
Bilderna får endast användas i samband med denna nyhet och fotograf måste anges
http://stffrontend.qbank.se/selection/ef530ce23437bea47285fc119f2f576b

Vid frågor vänligen kontakta:
Mats Isfjäll, mats.isfjall@stfturist.se, tel 070-300-30-82
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel 010-788 65 98

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.