Budgetmissen: Mer värdefull natur ska skötas med mindre pengar

I regeringens budgetproposition för 2024 finns en höjning för att kunna köpa in mer värdefull naturmark. Men budgeten för att underhålla och sköta såväl befintliga naturreservat och nationalparker som de nya områden som ska köpas in höjs bara marginellt. Nu riskerar vindskydd, leder och dass att behöva stängas då pengarna inte räcker till hos länsstyrelserna menar Svenska Turistföreningen.

Svenska Turistföreningen, STF, var mycket kritiska när naturvårdsbudgeten halverades inför 2023. Den senaste månaden har hela 64 711 personer skrivit under föreningens öppna brev till miljöministern om att naturbudgeten behöver höjas rejält igen. Men när nu förslaget till statsbudget för 2024 är presenterat kan vi se att endast en marginell höjning gjorts för åtgärder/skötsel för värdefull natur.

– Det är ett mysterium hur länsstyrelserna ska kunna ta hand om ännu fler naturreservat med mindre pengar. Vi förstår helt enkelt inte hur regeringen tänkt. Inför 2023 halverades skötselbudgeten och nu justeras den upp med 7 procent samtidigt som man satsar på att köpa in mer värdefull natur att skydda, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Regeringen har meddelat att man vill satsa 500 miljoner kronor extra per år för att köpa in mer värdefull natur att skydda. Men anslaget för att sköta den skyddade naturen drogs ner från 2,1 till 1,1 miljarder kronor inför år 2023, till år 2024 höjs den marginellt till 1,2 miljarder kronor. Detta samtidigt som intresset för att vistas i naturen är högt och allt fler forskningsresultat pekar på behovet av naturvistelse utifrån ett folkhälsoperspektiv..

– Naturvårdsverket har konstaterat att den kraftiga minskningen i anslaget får konsekvenser i naturreservat och nationalparker i hela landet. Redan i sommar har vi sett varningsskyltar om trasiga spänger och vindskydd, stängda dass och överfulla soptunnor. Frågan är vad de långsiktiga konsekvenserna nu blir när det redan ansträngda anslaget ska räcka till att skydda ännu mer natur, säger Maria Ros Hjelm

Länkar<
STFs öppna brev till miljöministern
Pressmeddelande i samband med att uppropet startade 24 augusti
Pressmeddelande att 64 711 personer skrivit under STFs upprop 18 september

Fakta

Åtgärder för värdefull natur, Utgiftsområde 20, anslag 1:3 (miljarder kronor)
2022: 2,061
2023: 1,130
2024: 1,212
2025: 1,192
2026: 1,332

För mer information vänligen kontakta:
Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på STF
0720 92 34 14 eller daniel.skog@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.