Bara tre av 21 regioner släpper busstidtabellerna i tid 

Turister vill kunna planera sin resa med buss och tåg långt i förväg. Men Svenska Turistföreningens, STF, nationella sammanställning visar att bara tre länstrafikbolag släpper tidtabeller och biljetter med längre framförhållning än tre månader.

För den som vill upptäcka Sverige i vandringskängor är den regionala kollektivtrafiken fantastisk. Att kunna påbörja sin vandring vid en hållplats och avsluta den vid en helt annan framhåller STF:s medlemmar som en stor fördel framför bilen. Men för att det ska fungera måste bussar och tåg gå dit människor vill resa och tidtabellerna måste släppas med god framförhållning.

– Vi ser att många vill kunna resa klimatsmart till sin semester och då är kollektivtrafiken oslagbar. Men våra medlemmar och gäster vill kunna planera resan samtidigt som de bokar sitt boende och då fungerar det inte att biljetter och tidtabeller släpps så sent som tre månader innan, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och vd Svenska Turistföreningen.

En av anledningarna till de sena tidtabellssläppen är Trafikverkets försenade banarbetesplanering vilket många aktörer i branschen kritiserat. Svenska Turistföreningen har krävt att biljetter släpps minst ett år i förväg. Förutom framförhållning är det är också viktigt att det är enkelt att köpa biljetterna.

– Du ska inte behöva ladda ner en ny app bara för att du passerar en regiongräns med bussen. Det måste vara enkelt att köpa biljetter, oavsett om du är tillfällig besökare eller arbetspendlare, därför är det positivt att många länstrafikbolag säljer biljetter ombord och att det pågår arbete för nationell samordning, säger Maria Ros Hjelm.

Bara åtta av Sveriges 21 regioner har pekat ut turister och fritidsresenärer som målgrupper i sina trafikförsörjningsprogram visar STF:s färska sammanställning. Detta gör att det många gånger är svårt att ta sig till olika besöksmål, särskilt på tidpunkter som är anpassade utifrån tillfälliga besökares behov. Hälften av STF:s boenden svarar att de ser ett stort intresse från deras gäster att resa kollektivt till dem, men det är bara var tredje boende som det i dag är enkelt att resa kollektivt till.

Bakgrundsfakta

STF har skickat ut en enkät till Sveriges samtliga 21 länstrafikbolag, alla svarade.

Länstrafikbolag Hur långt i förväg släpps era tidtabeller genomsnittligen? Erbjuder ni turister som ej är skrivna i er region att nyttja er närtrafik/
anropsstyrda trafik?
Är turister och fritidsresenärer utpekade målgrupper för kollektivtrafiken i ert trafikförsörjnings-program?
Blekingetrafiken 0-3 månader Ja Nej
Dalatrafik 0-3 månader Ja Vet ej
Din tur 0-3 månader Ja Vet ej
Hallandstrafiken 0-3 månader Ja Nej
Jönköpings länstrafik 0-3 månader Nej Ja
Kalmar länstrafik 0-3 månader Ja Nej
Länstrafiken Jämtland/Härjedalen 0-6 månader Ja Nej
Länstrafiken i Kronoberg 7-12 månader Nej Ja
Länstrafiken Norrbotten 0-3 månader Ja Nej
Länstrafiken i Västerbotten 0-3 månader Ja Ja
Länstrafiken Örebro 0-3 månader Ja Ja
Region Gotland, Kollektivtrafikenheten 0-3 månader Ja Ja
Skånetrafiken 0-3 månader Ja Ja
SL 0-3 månader Ja Vet ej
Sörmlandstrafiken 3-6 månader Ja Vet ej
UL 0-3 månader Ja Ja
VL 0-3 månader Ja Nej
Värmlandstrafik 0-3 månader Ja Ja
Västtrafik 0-3 månader Ja Nej
X-trafik 0-3 månader Ja Vet ej
Östgötatrafiken 0-3 månader Ja Nej

Citat från STF:s medlemsenkät om kollektivtrafik

  • ”Botten när du måste ha 100 appar för att kunna köpa biljett.”
  • ”Det är fantastiskt att kunna påbörja vandringen på en plats och avsluta på en annan”
  • ”Man törs ju inte boka boende på en plats och riskera att inte få tag i någon biljett dit.”

Högupplösta bilder för fri publicering i samband med denna nyhet, fotograf måste nämnas
Foto 1: Gäster kliver på bussen utanför STF Brantevik Råkulle vandrarhem, Foto: Sussi Hoffmann
Foto 2: Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och vd STF, Foto: Peter Knutson
https://stffrontend.qbank.se/selection/3d83729e55bc39194b9cfa3f423ca43d

För mer information, vänligen kontakta
Daniel Skog, påverkan- och hållbarhetsansvarig STF
Telefon: 0720-92 34 14
E-post: daniel.skog@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.