Dag Hammarskjölds Backåkra återuppstår

En nybildad stiftelse tar nu över ägande och drift av Dag Hammarskjölds Backåkra. Stiftarna är Svenska Turistföreningen, Svenska Akademien och Hammarskjöldska släktföreningen.

Gården Backåkra har under de senaste åren varit stängd till följd av stora renoveringsbehov. Stiftelsen har nu lyckats erhålla medel för att kunna renovera och driva gården i enlighet med Dag Hammarkjölds anda så som den kommit till uttryck i hans testamente.

En arkitekt är vidtalad att omgående utarbeta ett underlag för hur den nödvändiga renoveringen av gården ska ske. Uppdraget är att förena behovet av modernisering med bibehållandet av de ursprungliga arkitektoniska värden som kännetecknar gården. Stiftelsen söker nu en byggfirma som med rätt känsla kan ansvara för ett gediget renoveringsarbete.

Vid ett nu genomfört möte med intressenter och engagerade Dag Hammarskjöldvänner kunde stiftelsen konstatera att det finns ett stort intresse av att utveckla Backåkra till ett centrum för sammankomster för och forskning om frågor som Dag Hammarskjöld visade intresse för. Det handlar om internationellt samarbete för fred och utveckling, livsåskådningsfrågor, konst, litteratur och natur. Denna inriktning blir nu ledstjärnan för stiftelsen då det handlar om att kunna utnyttja det naturskönt belägna Backåkra som en resurs för att förverkliga Dag Hammarskjölds idéer.

Allmänheten kommer även i framtiden att ha tillgång till Backåkra genom det muséum med utställningar om såväl aktuella frågor som frågor som speglar Dag Hammarskjölds samtid, som gården kommer att hysa. Muséet kommer också att exponera Dag Hammarskjölds arbetsrum i form av möbler, konst och litteratur som tillhört honom.

Enligt de planer som stiftelsen har kommer Backåkra att återinvigas våren 2017.
– Det är mycket glädjande att en särskild stiftelse nu bildats med den enda uppgiften att vårda och utveckla kulturskatten Backåkra. Att levandegöra minnet av Dag Hammarskjöld är en viktig och hedersam uppgift, säger Peter Nygårds.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Nygårds, Styrelseordförande STF
Mobil: 070 6901600

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.