Information: Ankomstboenden

Ingen har undgått att se den ofattbara humanitära katastrof som just nu pågår runt om i Europa. Hjälpinsatser pågår i många olika former och vi inom STF vill vara med och bidra med det vi kan.

Ingen har undgått att se den ofattbara humanitära katastrof som just nu pågår runt om i Europa. Hjälpinsatser pågår i många olika former och vi inom STF vill vara med och bidra med det vi kan.

Ett stort problem är att hitta boende för de människor som flyr till Sverige. Migrationsverket är i akut behov av så kallade ankomstboenden. Detta är den första fristaden i Sverige. Det är en kortare boendeform, normalt 3-7 dagar, där människor på flykt bor under tiden de får sin asyl prövad och innan de kan flytta vidare till ett mer permanent asylboende. Vi har gått ut med en förfrågan till alla våra värdar och i dagsläget är det cirka 35 anläggningar som kan upplåta hela anläggningen för ankomstboende, framförallt under perioden november 2015 till februari 2016. Vilka det blir beslutar Migrationsverket utifrån var de ser att behov finns.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Magnus Ling, generalsekreterare STF
Magnus.ling@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.