Afrikansk svinpest i Fagersta kommun i Västmanlands län

Afrikansk svinpest har konstaterats hos vildsvin i Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djurslag. Jordbruksverket har nu infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

STF har inga boenden eller lokalavdelningar verksamma inom avstängt område men vi bevakar situationen och uppdaterar med relevant information på vår webb om läget skulle förändras. Vi ser med oro på de konsekvenser en utbredning av smittan skulle kunna leda till och hoppas att de insatser som görs lyckas stoppa smittspridningen så att den inte ytterligare begränsar möjligheten att uppleva naturen i området.

Vi vill uppmana alla att hålla sig informerade och att följa de regler som gäller inom den smittade zonen, dessa finns för att förhindra ytterligare smittspridning. Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana är förbjudna. Människor riskerar att störa vildsvinen så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden. Vi människor kan också sprida smitta vidare via skor, redskap med mera.

Afrikansk svinpest har hög dödlighet hos svin, nästan ett hundra procent. Det kan därför påverka livsmedelsproduktionen och få stora ekonomiska konsekvenser om sjukdomen skulle spridas till tamgrisbesättningar. Sjukdomen innebär också ett stort lidande för drabbade djur. Om smittan sprids till fler områden skulle det även kunna få förödande konsekvenser för människors möjlighet att vistas i skog och mark vilket i sin tur kan ge allvarliga konsekvenser för såväl friluftsliv som folkhälsa.

Läs mer hos Jordbruksverket: Afrikansk svinpest
Döda vildsvin i skog och mark ska rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt
Mer information hittar du hos Krisinformation.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.