Fri olycksfallsförsäkring vid STF-aktivitet

Du som är medlem i STF och deltar i en aktivitet som arrangeras av STF omfattas då av en olycksfallsförsäkring som gäller under aktiviteten. Försäkringen gäller även för barn i medlems sällskap till och med det år barnet fyllt 15 år, ledare samt stugvärdar vid STF.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som den försäkrade kan råka ut för under deltagande i verksamhet som STF organiserar som t ex turer, kurser, gruppresor och lokalföreningsarrangemang.

Försäkringen gäller också för dig som medlem när du är ute på egna aktiviteter på en STF-semester som exempelvis fjällvandring mellan STFs fjällstationer och fjällstugor samt när du bor på ett STF-boende. Försäkringen gäller under direkt resa till och från ovan nämnda aktiviteter.

För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för STF-medlemmar och barn upp till 15 år i medlems sällskap. Försäkringen gäller också för deltagare i ledarledd STF-aktivitet och för den som bor eller övernattar på en STF-anläggning.

Läs mer om vad som gäller i bifogad pdf.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.