INTRESSEOMRÅDEN

Hållbarhet, Lokalt engagemang, Påverkansarbete

LANDSKAP

Dalarna

Ort

Långshyttan

Ålder

60

E-POST

ulrich@telia.com

Ulrich Oswald

Varför vill du engagera dig i STF?

Jag är intresserad av frågor angående social och ekologisk hållbarhet och jag vill, enligt STF:s målsättning verkar för att alla ska ha tillgång till vår natur. Under året 2020 upptäckte många människor återigen vilka enorma möjligheter vad angår friluftsliv som finns i vårt land. Vi ska fortsätta med ”närodlat”, även vad angår semestervanorna. För planetens skull, för vår egen skull och för de kommande generationernas skull. Jag vill bidra till med att utveckla STF och verka för en hållbar turism med upplevelser i och med respekt för vår fantastiska natur.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?

STF bör finnas ”överallt”. I samarbete med andra lokala aktörer kan vi göra vår närmiljö tillgänglig, berättar om den och invitera till vistelser i naturen. Det krävs nytänkande och en omorientering vad angår exploateringen av naturen, speciellt skogsområden. Storskalig industriell skogsbruk med monokulturer och (ofta hänsynslös) totalavverkning förstör inte bara våra friluftsområden och leder, utan är också ett stort problem för den biologiska mångfalden. Jag vill göra min röst hörd, så att inte naturen avvecklas, utan utvecklas.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.