INTRESSEOMRÅDEN

Ekonomi och organisationsutveckling, Leder och underhåll, Vandring

LANDSKAP

Ångermanland

Ort

Örnsköldsvik

Ålder

44

E-POST

roos.tomas@hotmail.com

Tomas Roos

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

STF har möjligheten att proaktivt verka för att på ett bra och kvalitetssäkrat sätt skapa möjligheter i såväl stad, kust och fjällmiljö som övriga delar av Sverige. Att verka för goda boendemöjligheter och en bred flora av aktiviteter över hela landet. Att även framgent driva frågor för att gagna medlemmarnas intressen.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Enligt mig finns det flera otroligt viktiga frågor, det jag personligen ser som största frågan gäller fjällverksamheten och tillgången till våra fjällområden där vi behöver hitta bra lösningar för alla som vistas där.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

STF har en fantastiskt bred palett som därmed passar väldigt många oavsett vart i Sverige du är eller vart du väljer att resa och vilka aktiviteter som intresserar dig samt att STF bedriver ett påverkansarbete för sina medlemmar och deras intressen. STF är en fantastisk samlingspunkt för att skapa upplevelser och möten, det vill jag gärna vara en del av.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.