INTRESSEOMRÅDEN

Fjäll, Hållbarhet och miljö, Leder och underhåll

LANDSKAP

Jämtland

Ort

Östersund

Ålder

68

E-POST

r.onsander@telia.com

Robert Onsander

Varför engagerar du dig i STF?
För de värden och ambitioner STF står för och vill utveckla. STFs historia och roll i den svenska fjällvärlden lockar naturligtvis till engagemang för den som brinner för fjällfrågor. Speciellt frågor knutna till utveckling av naturturism med hållbarhets- och miljöhänsyn.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Bidra till att stärka STFs roll och relevans som naturturismföretag och medlemsorganisation. I det senare bidra till att lokalavdelningarnas engagemangsformer utvecklas vidare och görs mer attraktiva.