INTRESSEOMRÅDEN

Lokal ideell verksamhet, Minskad klimatpåverkan, Påverkansarbete, STFs demokratiska styrning

LANDSKAP

Uppland

Ort

Älvkarleby

Ålder

40

E-POST

richard.scharff@fd.stfturist.se

Richard Scharff

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Det vore fantastiskt om styrelsen och medlemsombuden kom närmare varandra och att föreningen lyckas tillvarata medlemmarnas engagemang på ännu fler områden. Det skulle även kunna bidra till att vi hittar lösningar på frågeställningar som ligger längre bort föreningens genuina kärna, exempelvis energieffektivisering, dataanalys eller att få priset för Sveriges mest användarvänliga bokningssystem på webben.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Hållbarhet! Den globala medeltemperaturen är i dagsläget ca 1,2 °C högre än på den förindustriella tiden och vi ser redan nu vilka förändringar det innebär. Att tro att 1,5 °C vore paradisiskt är naivt. För att kunna fortsätta visa Sveriges smultronställen behöver vi bli riktigt bra på hållbar turism, exempelvis genom att fortsätta ställa om vår verksamhet med hänsyn till klimat och miljö. Sedan är även relevans en viktig fråga och där är ideellt engagemang säkert en av nyckelfaktorerna.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Det ger otroligt mycket glädje att delta i föreningens ideella verksamhet! Vem längtar inte efter att vara stugvärd någon gång i livet? Och dugnad är en av de roligaste saker som finns! Som medlemsombud hoppas jag kunna ge tillbaka lite av det fina jag fått uppleva genom STF.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.