INTRESSEOMRÅDEN

Kunskapsspridning, Kust och skärgård, Minskad klimatpåverkan

LANDSKAP

Dalarna

Ort

Borlänge

Ålder

69

E-POST

olle.rydell@fd.stfturist.se

Olle Rydell

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Bevara och utveckla den tradition STF haft i syftet: känn ditt land. Lägga mer fokus på det som rör kust och landsbygd (lågland). Fortsätta vara en stark röst för allemansrätten där hänsyn tas till både kultur och natur.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att bidra till en hållbar turism som inte sliter påtagligt på miljö och natur.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Bor i Borlänge med familj och arbetar som veterinär. Varit engagerad i STF sedan 70-talet. Är examinerad fjällledare och certifierad naturguide. Turism är en av de stora och viktiga näringsgrenarna där STF är en viktig aktör. Vill gärna att STF blir en än tydligare röst i samhället för att utveckla inte minst turism i människors närområde.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.