INTRESSEOMRÅDEN

Kunskapsspridning, Social hållbarhet, Vandring

LANDSKAP

Stockholms län

Ort

Gustavsberg

Ålder

48

E-POST

omattsson@gmail.com

Ola Mattsson

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag skulle vilja se ett fortsatt arbete med att inkludera fler i de naturupplevelser STF skapar förutsättningar för och bidra till ett brett friluftsliv för många. Samtidigt som jag vill se ett nyttjande som sker på allemansrättens villkor och med respekt för den upplevelse vi många söker.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att tillgängliggöra natur för fler på allemansrättens villkor och i samklang med lokalsamhället vi besöker.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag har verkat mer än 30 år i civilsamhället både i ledande positioner och lokalt där jag lever. Idag arbetar jag med innovation och affärsutveckling hos Rädda Barnen. Tillsammans med min familj lever jag ett aktivt friluftsliv i skog, fjäll, hav och i fågeltorn. Allra helst på platser som andra inte hittat.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.