INTRESSEOMRÅDEN

Ekonomi och organisationsutveckling, Kultur, Kunskapsspridning

LANDSKAP

Bosatt utanför Sverige

Ålder

53

E-POST

nik.angelus@gmx.net

Niklas Angelus

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Som bosatt i Norge ser jag en stor potential i ett samarbete mellan Sverige och Norge.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Klimatfrågan.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Som tandläkare i 26 år vill jag påstå att jag har stor erfarenhet i umgänge med människor; inom Den Norske Tannlegeforening har jag 15 års erfarenhet som ordförande i Nord Trøndelag Tannlegeforening och två år som medlem i Den Norske Tannlegeforenings kontrollkommitté. Som svensk är jag glad i svensk natur och arrangemang i Sverige, det är faktisk flera ting än man anar som är typiska för Sverige, som t ex fantastiska cykelvägar.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.