INTRESSEOMRÅDEN

Kunskapsspridning, Leder och underhåll, Minskad klimatpåverkan

LANDSKAP

Norrbotten

Ort

Luleå

Ålder

37

E-POST

niclas.bentzer@fd.stfturist.se

Niclas Bentzer

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

STF ska vara en stark förening, med engagerade medlemmar och en välkänd demokratiprocess, som inspirerar till och möjliggör för människor att upptäcka Sverige lokalt, regionalt och nationellt på ett hållbart sätt.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Hållbarhet. Såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. STF ska vara den självklara organisationen att vända sig till för den som vill upptäcka Sverige hållbart. Våra boendeanläggningar och upplevelser ska göra små avtryck i klimatet men stora avtryck i lokalsamhället genom att skapa samhörighet, sysselsättning och sprida kunskap. Genom påverkansarbete ska STF vara en viktig kraft som bidrar till en positiv samhällsutveckling för oss och kommande generationer.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är en dalmas i Norrbottensexil som brinner för friluftsliv och att upptäcka i naturen. Jag vill att fler ska få den möjligheten, nu och i framtiden. Det är där STF kommer in i bilden med sitt lokala ideella engagemang i kombination med unika boendeanläggningar och upplevelser i hela landet. Mitt mål är att STF kunna bidra ännu bättre till naturupplevelser för fler genom att sänka trösklarna till friluftslivet. Är i grunden utbildad gymnasielärare som skulle göra en fjällsäsong 2011 men blev kvar till 2017 på STFs anläggningar i Jämtlands- och Dalafjällen. Därefter varit verksam inom civilsamhället och idrottsrörelsen där intresset för föreningsutveckling och demokratiska processer växt ytterligare.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.