INTRESSEOMRÅDEN

Minskad klimatpåverkan, Mångfald och integration, Social hållbarhet

LANDSKAP

Stockholm

Ort

Värmdö

Ålder

64

E-POST

magdalena.bystrom@algstigen.se

Suppleant - Lena Byström

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag vill engagera, inspirera och motivera fler människor att leva ett aktivt friluftsliv med hjälp av STF:s verksamhet. Göra STF än mer tillgängligt för flera. Bidra till ett större tänk kring hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

STF kan stötta och bidra till en bättre integration i Sverige.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

STF är en fantastisk organisation med en enorm potential att inspirera fler till en aktiv fritid och bygga broar mellan människor med olika bakgrunder, kulturer och samhällsklasser. Jag är både utbildad sjuksköterska och civilekonom och har en bred erfarenhet från ett långt yrkesliv. Idag är jag delvis pensionerad.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.