INTRESSEOMRÅDEN

Kultur, Mångfald och integration

LANDSKAP

Stockholms län

Ort

Stockholm

Ålder

58

E-POST

dahlberg@kth.se

Leif Dahlberg

Varför vill du engagera dig i STF?

För mig personligen är närhet till natur absolut grundläggande, på alla plan. Det har alltid varit så, även om under olika perioder av mitt liv jag inte alltid har haft lika stora möjligheter till detta. Vi behöver ta hand om naturen både lokalt, i närhet till där vi bor, och globalt. Det är vidare viktigt för mig att engagera mig i organisationer i civilsamhället. Jag uppfattar STF som en organisation som arbetar för att tillgängliggöra naturupplevelser på ett demokratiskt och hållbart sätt. För mig är även kopplingen mellan natur och kultur viktig, både i betydelse kulturhistoria och som ett förhållningssätt till naturen.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?

Jag skulle i första hand vara intresserad av att arbeta med och driva frågor om klimat och hållbarhet, både med inrikting på medlemmar och mot samhället i stort (utbildning, forskning, offentlighet, mm).

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.