INTRESSEOMRÅDEN

Mångfald och integration, Påverkansarbete

LANDSKAP

Skåne

Ort

Helsingborg

Ålder

26

E-POST

kornelia.ai.johansson@gmail.com

Kornelia Johansson

Varför vill du engagera dig i STF?

Svenska Turistföreningens verksamhet är mer aktuell än någonsin. I en tid full där klimat-och miljöproblem hopar sig och människor tycks vara mer stressade och oroade än någonsin, så pekar STF:s vision om att fler ska upptäcka Sverige åt helt rätt håll. När människor får upp ögonen för allt det vackra och roliga som finns i vår närhet och känner sig involverade och inkluderade i ett större sammanhang så tror jag att det tar oss en lång bit på vägen. STF tar hållbarhet och mångfald på allvar men förmedlar också stor glädje och upptäckarlust genom sin verksamhet.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?

Jag skulle gärna vara med och arbeta med STF:s påverkansarbete där jag tror att föreningen kan bidra mycket i frågor kring miljö och social hållbarhet. Jag skulle också vilja vara med och arbeta med att tydliggöra och stärka STF:s relation till lokalsamhället, inte minst i fjällvärlden. Slutligen så skulle det kännas roligt och betydelsefullt att vara en del av utvecklingen av STF:s föreningsdemokrati och undersöka hur medlemmarna kan representeras och involveras på ett ännu bättre sätt.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.