INTRESSEOMRÅDEN

Lokal ideell verksamhet, Minskad klimatpåverkan, Vandring

LANDSKAP

Östergötland

Ort

Boxholm

Ålder

68

E-POST

kjell.knutsson@fd.stfturist.se

Kjell Knutsson

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

STF ska vara ett framträdande påverkansorgan för svensk hållbar turismnäring.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Attraktiv och hållbar turism i Sverige, hela Sverige är den viktigaste och mest centrala frågan för STF.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Aktiv ledamot i lokavdelningsarbete. Vandringsledare och ansvarig för ett aktivt STF i området där jag bor.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.