INTRESSEOMRÅDEN

Barn- och ungdom, Hållbarhet och miljö, Mångfald och integration

LANDSKAP

Stockholm

Ort

Stockholm

Ålder

33

E-POST

karinmargareta85@gmail.com

Karin Asplund

Varför engagerar du dig i STF?
Att vara ute i naturen har prioriterats bort mer och mer i dagens samhälle. När man var liten så var man ute och lekte hela tiden. Därför det är så viktigt att STF finns, som påminner oss människor att naturen finns väldigt nära till hands och gör den mer tillgänglig för oss i form av boenden, aktiviteter och engagemang. STF bidrar också till hållbart resande. Vilket är väldigt viktigt. Vi har bara en planet och måste ta hand om denna. STF bidrar med att färre människor resor utomlands och utforskar sin egen bakgård.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Jag skulle vilja fortsätta på det här spåret att utveckla integration och mångfald. Och arbeta mer med ungdomar. Finns så många människor idag som inte vågar, vet eller tar sig tid att komma ut i skogen. Vi säger att skogen är för alla men det är många som inte ser det så. Som tror att man måste ha vissa kläder och utrustning för att vistas i skogen. Det blir då för stor tröskel att ta sig ut och upptäcka.