INTRESSEOMRÅDEN

Barn- och ungdom, Minskad klimatpåverkan, Påverkansarbete

LANDSKAP

Östergötland

Ort

Bestorp

Ålder

57

E-POST

jonas.riddarstrom@fd.stfturist.se

Suppleant - Jonas Ridderström

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag tror att bredden och mångfalden av anläggningar är både möjligheten och utmaningen med STF framöver. Vi har en fantastisk palett av upplevelser att erbjuda i hela Sverige och jag hoppas att alla anläggningar som inte ligger i de traditionella fjällmiljöerna tillsammans med STF kan hjälpas åt att få naturupplevelser i skog, på sjö och kanaler och i låglandsområden att upplevas lika spännande och attraktiva.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att fortsätta utveckla den hållbara turismen i hela landet och uppfattas som ledande och utmanande inom det området.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag har arbetat inom besöksnäringen och hotellbranschen i nästan hela mitt liv – både inom flera av de stora kedjorna och med enskilda anläggningar. Jag har alltid jobbat för samverkan mellan vår näring, civilsamhället, politiker och samarbetspartners. De senaste åtta åren har jag arbetat med att utveckla vår anläggning Vårdnäs inom den hållbara turismen och mötesindustrin. Jag tror att vi måste vara mer modiga i vår bransch och utmana både våra gäster och kunder att vara med och bidra i arbetet mot ett mer hållbart sätt att vara och leva.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.