INTRESSEOMRÅDEN

Boende, Minskad klimatpåverkan, Mångfald och integration

LANDSKAP

Stockholm

Ort

Gustavsberg

Ålder

44

E-POST

jessica.becker@fd.stfturist.se

Jessica Becker

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag ser vikten av att planera för och underlätta tillgängligheten för att fler ska våga och kunna ta sig ut i vår svenska natur. Samtidigt som vi behöver planera för en mer hållbar ekoturism och ett ökat besökstryck i våra nationalparker och annat. STF har en viktig roll i det att vara inkluderande, inte minst för ungdomar, nyanlända och funktionsvarierade. Det är av vikt i arbetet mot psykisk ohälsa, klimatutmaningen och en hållbar framtid.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Den viktigaste framtidsfrågan är hur man ökar tillgängligheten till vår svenska natur samtidigt som man jobbar mot en mer hållbar och klimatneutral ekoturism utan att äventyra (kanske till och med förbättra och förstärka) den biologiska mångfalden och känsliga ekosystem.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är arkitekt men även utbildad fjälledare i Norge och har varit aktiv inom Friluftsfrämjandet sedan tonåren. Jag vill gärna bidra till att göra Sveriges natur och friluftsliv mer tillgängligt för alla. Jag vill bidra med mina erfarenheter som gäst i stugor och fjällstationer både i Sverige och i utlandet men också som en kvinna mitt i livet som har erfarenhet av både friluftsliv och arkitektur/fysisk planering.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.