INTRESSEOMRÅDEN

Minskad klimatpåverkan, Mångfald och integration, Social hållbarhet

LANDSKAP

Stockholm

Ort

Stockholm

Ålder

36

E-POST

janine.andersson@fd.stfturist.se

Janine Andersson

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag vill se en utveckling inom STF där fler får möjlighet att upptäcka den svenska naturen. Där även personer som är nya i Sverige bjuds in och får möjligheter att upptäcka landet. Där naturen får vara en del av identitetsbyggande för framtida generationer; att den är en del av oss och en nödvändighet för en hållbar framtid, och inte uteslutande en plats där vi spenderar våra semestrar.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att främja ett hållbart förhållningssätt till djur och natur. Att ge fler möjlighet att vara nära naturen och förundras över den, samtidigt som vi värnar om den och engagerar oss för den.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är född i Småland med naturen runt knuten och detta har format min uppväxt. Det har även blivit en del av min identitet som vuxen och i naturen finner jag rum för eftertanke. Jag har länge velat engagera mig i STF men det är först i år jag hittat tiden för ett mer aktivt medlemskap. Jag har deltagit i ett av årens Dugnadsarbeten och den erfarenheten gjorde att en önskan om att få fortsätta vara en aktiv och engagerad STF-medlem väcktes hos mig. Jag hoppas därför få möjlighet till detta som medlemsombud.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.