INTRESSEOMRÅDEN

Barn- och ungdom, Hållbarhet, Mångfald och integration

LANDSKAP

Stockholms län

Ort

Enebyberg

Ålder

60

E-POST

gunilla_moden@hotmail.com

Gunilla Modén

Varför vill du engagera dig i STF?

Jag har under lång tid varit medlem i STF och jag älskar att vara ute i naturen alla tider på året, både i fjällen och i skärgården. Jag har länge velat engagera mig på olika sätt i STF, tex genom dugnadsarbete eller genom att arbeta på en fjällstation. Nu arbetar jag bara deltid och har därför tid att engagera mig i ideell verksamhet. Jag läste på hemsidan för att se vilka möjligheter som fanns till att bidra till STFs verksamhet och såg att ombud söktes. Med mitt yrke som jurist har jag erfarenhet att läsa in mig på olika typer av bakgrundsmaterial och vana vid att diskutera och förbereda åtgärdsförslag så därför verkar detta uppdrag kunna passa mig.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?

Idag kräver många ungdomsaktiviteter väldigt stor satsning och många barn vill eller kan inte vara med på sådana krävande satsningar. Jag vill att STF ska kunna erbjuda ett alternativ där det går att göra roliga aktiviteter i närområdet och på andra orter vid de tillfällen när det passar deltagarna utan att det krävs dyr utrustning eller särskilda förmågor. Aktiviteter bör också finnas som lockar familjer. Det kan ge tillfällen för möten mellan infödda och invandrade och en utveckling av ordförrådet till att omfatta mer av flora och fauna.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.