INTRESSEOMRÅDEN

Lokal ideell verksamhet, Minskad klimatpåverkan, Vandring

LANDSKAP

Södermanland

Ort

Katrineholm

Ålder

70

E-POST

gun.carlstedt1@outlook.com

Gun Carlstedt

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag vill att flera upptäcker STF och blir aktiva i föreningens olika områden.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att föreningen jobbar för att minimera slitaget på naturen trots att fler blir aktiva där. Ge vidare information om vad som gäller angående Allemansrätten. Värna om miljön till lands och sjöss.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag har varit aktiv i STF sedan 1996 både som stugvärd och i lokalavdelningen. Deltagit i nomineringskommitténs arbete de två första omgångarna. Själv varit nominerad till ett antal Riksstämmor och deltagit på densamma. Numera arbetar jag aktivt i STF Västra Sörmland som ordförande.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.