INTRESSEOMRÅDEN

Påverkansarbete

LANDSKAP

Stockholm

Ort

Djursholm

Ålder

63

E-POST

gremells@gmail.com

Greger Mellbert

Varför engagerar du dig i STF?
STF har en nyckelroll i dagens stressade samhälle med att erbjuda ett starkt koncept för framtida generationers möjlighet till rekreation och hållbara aktiviteter. STFs påverkansroll och starka position i olika nätverk kan och bör utvecklas ytterligare i syfte att främja en sund och aktiv framtid för ALLA – Ett starkt varumärke med potential i en positiv miljö

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
Utveckla fjällturismen och fjällstugorna med bibehållen och ökad lönsamhet med målsättningen att stärka attraktionskraften
Fortsätta den tekniska utvecklingen med gästen i fokus
stärka dialogen med involverade myndigheter och bla öka tillgängligheten med alternativa ledsystem och vandringsleder
Uppmuntra fler och framtida generationers val av en aktiv fritid i en sund fjällmiljö

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.