INTRESSEOMRÅDEN

Kunskapsspridning, Minskad klimatpåverkan, Mångfald och integration

LANDSKAP

Stockholms län

Ort

Saltsjö-Duvnäs

Ålder

60

E-POST

eva-karin.dahl@fd.stfturist.se

Eva-Karin Dahl

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

STF kan, som få andra organisationer, öppna för och erbjuda fantastiska erfarenheter i Sveriges natur, både kust, sjö, fjäll och inland; likväl som att få uppleva Sveriges kulturmiljöer. Här finns energi, vilja och engagemang inom organisationen som bör vårdas och utvecklas.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Vidareutveckla hållbarhetsarbetet, få fler grupper i samhället att lockas av och ta del av Sveriges natur och känna den kraft som finns där och hjälpa till att vårda naturen.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är uppväxt i Asien och Afrika men mina föräldrar var måna om att vi skulle se, upptäcka och förstå Sverige. Genom många och långa resor och vandringar i vårt avlånga land lärde jag mig tidigt att älska den varierade natur Sverige har, både kust, sjö, fjäll och inland. Tillsammans med Allemansrätten har Sverige något unikt att erbjuda för många men vi måste också vårda denna skatt. Här upplever jag att STF har en nyckelroll och därför vill jag fortsätta att engagera mig.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.