INTRESSEOMRÅDEN

Leder och underhåll, Minskad klimatpåverkan, Vandring

LANDSKAP

Halland

Ort

Haverdal

Ålder

61

E-POST

eva.jarkenstedt@fd.stfturist.se

Eva Järkenstedt

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag anser att STF fyller en stor och viktig funktion för friluftslivet i Sverige, och organisationen är så stor att dess åsikter ger tyngd.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att STF satsar på säkra ledarledda vandringar med turledare som fått en ledarskapsutbildning även på låglandsvandringar. Välutbildade ledare bidrar även till att klimatpåverkan blir mindre, då de kan förmedla kunskap om hur vår vistelse i naturen påverkar miljön, och vad vi kan göra för att minska våra avtryck där.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är ordförande i STF Färdledarna och var medlemsombud 2021/2022. För mig är STF en viktig organisation inom svenskt friluftsliv, och den har genom åren gett mig oerhört mycket. Vill nu betala tillbaka genom att ge organisationen två år av mitt liv.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.