LANDSKAP

Stockholms län

Ort

Stockholm

Ålder

56

E-POST

erik.ronnby@fd.stfturist.se

Erik Rönnby

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

STF är en stor och anrik organisation med kapacitet, förmåga och trovärdighet att nå ut till många i vårt avlånga land. I en värld som präglas av snabb klimatmässig förändring, pandemins efterdyningar och europeisk förändrad säkerhet blir vår roll som stabil aktör i besöksnäringen och som påverkansorganisation ännu viktigare.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Jag vill gärna aktivt medverka till att STF även framöver är en stark ideell demokratisk förening, som har kapacitet att verka för att alla (oavsett bakgrund eller begränsningar) ska ha tillgång till Sveriges fantastiska natur och kultur. Jag tycker att STF skall bidra med kunskap, sällskap, trevliga boenden och värnande om allemansrätten.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är medlem i STF sedan barnsben när föräldrarna bilade runt bland vandrarhemmen. Jag är utbildad STF-fjällfärdledare och aktiv fjällvandrare sedan länge. Har varit aktiv i styrelsen för lokalavdelningen Östra Södermanland och Stockholm. Privat har jag jobbat med försäljning, företagsledning och digitalisering i hela mitt liv. Besitter en del kunskap om organisationslära och marknadskommunikation som kanske kommer till pass. Tillhör också en liten skara som har varit långfärdsskridskoledare under STF-flagg.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.