INTRESSEOMRÅDEN

Minskad klimatpåverkan, Påverkansarbete, STFs demokratiska styrning

LANDSKAP

Gästrikland

Ort

Årsunda

Ålder

41

E-POST

elisa.lundin@fd.stfturist.se

Elisa Lundin

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag vill att vi ska fortsätta på den inslagna vägen med hållbar turism, där vi bevakar aktuella frågor som är viktiga för oss såsom strandskydd samt bra och enkelt tågresande. Att vi bevakar våra intressen på ett nationellt plan samtidigt som det lokala engagemanget och föreningslivet är en självklar del av STF.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

STF står på många ben i en värld som förändras, inte minst genom klimatförändringarna. Parallellt med att fortsätta inspirera till en hållbar semester och efter behov visa på ”nya” aktiviteter när bl.a. vintrarna blir allt mer opålitliga, tror jag det är viktigt att hantera mångfalden av intressen hos alla som möter STF. Se t.ex. de som tycker att det blir för mycket hotellservice samtidigt som andra väljer att prova svemester just på grund av en hög komfort. Att ha en balans i föreningen och en plats för ”alla”.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är en hängiven svemester-människa och tågälskare. Jag är engagerad i STF för att få inspiration till svemester och för att jag vill stödja en organisation som driver frågor som är viktiga för mig. Som en trevlig överraskning har jag också fått chans att träffa många andra härliga medlemmar. 

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.