LANDSKAP

Uppland

Ort

Uppsala

Ålder

33

E-POST

elhiin.wieselblad@fd.stfturist.se

Elhiin Wieselblad

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag hoppas att STF kommer att fortsätta vara en starkt främjande aktör för att alla människor ska få kunna hitta ut i naturen och upptäcka Sverige. Jag tror att vi värnar naturen om vi känner den, och därför vill jag att STF verkar utvecklande för att fler ska lära känna vår allemansrätt och hur man kan använda naturens många hälsofrämjande effekter för att må bra som samhällsmedborgare. Jag ser STF som en inkluderande medlemsorganisation som verkar för alla människors lika värde och är i framkant med att driva hållbarhetsarbete i samhället.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att stötta & underlätta för människor att komma ut i naturen, få förståelse för allemansrätt och upptäcka Sverige. Dessutom att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsarbete.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag valdes in STF Uppsalas styrelse 2019 och har sedan dess verkat för att våra medlemmar ska få upptäcka äventyret i sina hemmatrakter. Jag har varit med och utvecklat projekt tillsammans med Flerspråkiga naturvägledare, Biotopia och Upplandsstiftelsen. Dessutom har jag lett egna aktiviteter så som skräpplockardagar och vandringar inom STF och startat upp vår lokala ungdomsgrupp STF Ny i naturen. Nu är jag taggad på att ta mitt engagemang till en ny nivå och nå fler än bara våra lokala medlemmar. Jag vill påverka mer och vara med och utstaka STFs viktiga framtid!

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.