INTRESSEOMRÅDEN

Kultur, Vandring

LANDSKAP

Västergötland

Ort

Hällingsjö

Ålder

37

E-POST

flanell1@hotmail.com

Daniel Svensson

Varför engagerar du dig i STF?
Jag är själv en hängiven vandrare, löpare och skidåkare. Att fritt få färdas genom landskapet är en möjlighet som vi ska vara rädda om och där kan STF verkligen bidra. Jag är intresserad av hur småskalig, hållbar turism kan stärka ansvarskänslan för vår miljö och är övertygad om att kombinationen rörelse och natur- och kulturupplevelser är till gagn för såväl miljöengagemanget som folkhälsan. Oavsett om det är i min roll som medlemsombud inom STF eller i min författargärning (som innefattar både facklitteratur och poesi) vill jag bidra till att lyfta frågor om folkhälsa och hållbarhet. Jag sitter med i ett antal föreningsstyrelser och är stolt pappa till två döttrar som redan älskar att vara ute i naturen.

Vad skulle du vilja utveckla inom STF?
För den som gillar att turista i Sverige och samtidigt värnar om miljö och hållbar utveckling är STF fantastiskt. Som medlemmar har vi möjligheter att få ta del av allt det som STF kan erbjuda, samtidigt som vi är med i en organisation som kan leda vägen mot en småskalig och hållbar turism, med fokus på rörelse, kultur- och naturupplevelser. STF har en viktig uppgift i att få fler att turista hållbart och jag vill gärna vara med i det arbetet. Jag skulle vilja att STF bidrar än mer till att uppmärksamma betydelsen av stigar och vandringsleder, både som resurs för hållbar turism och som kulturarv.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.