INTRESSEOMRÅDEN

Ekonomi och organisationsutveckling, Kunskapsspridning, Lokal ideell verksamhet

LANDSKAP

Västergötland

Ort

Kinna

Ålder

67

E-POST

christer.skarin@fd.stfturist.se

Christer Skarin

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Jag vill att fler personer ska kunna upptäcka sin närmiljö. Vi behöver minska belastningen på de populära utflyktsmålen. Vi behöver också öka kompetensen om Allemansrätten och understryka vikten av att jag som individ har ett stort ansvar i naturen.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Hållbarhet och låg miljöbelastning är oerhört viktigt. Samtidigt får vi inte glömma att de personer som bor och har sitt leverne i naturen, fjällen måste ha rimliga villkor för att kunna bedriva sin verksamhet på ett klokt och effektivt sätt. STF måste också nå ut mer bland yngre och till personer som nyss flyttat till Sverige.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är uppväxt på en skogsgård i Västergötland. Detta har gett mig en erfarenhet om hur viktigt det är att vi lär oss och vistas i naturen på dess egna villkor. Under hela mitt arbetsliv inom privat tillverkningsindustri har jag jobbat med ledarskap. Där har jag haft förmånen att få coacha personer till att vilja, våga och ta nya kliv som de varken trodde eller kunde. Detta vill jag dela med mig inom STF. Vi behöver fler personer som vill engagera sig och hjälpa till att lyfta STF ännu mer så att fler upptäcker hur härligt och fantastiskt det är att få komma ut och upptäcka vårt fina Sverige.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.