INTRESSEOMRÅDEN

Kultur, Lokal ideell verksamhet, Vandring

LANDSKAP

Södermanland

Ort

Katrineholm

Ålder

64

E-POST

caa180@icloud.com

Carola Åberg

Vad skulle du vilja se för utveckling inom STF?

Mångfald. Att öka engagemanget i STF I den lokala föreningen. Jag upplever att intresset för att arbeta ideellt i föreningslivet har avtagit med åren. Detta är en trend vi behöver vända på.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för STF?

Att visa att man kan få underbara natur- och kulturupplevelser i sitt närområde. Upplevelser finns runt knuten, det gäller bara att hitta dom. Genom att gynna sin hembygd gynnar man även klimatet.

Beskriv kort vem du är och varför du vill engagera dig inom STF.

Jag är sjuksköterska i Region Sörmland. Jag är sedan många år etappvärd på Sörmlandsleden, etapp 26. Jag älskar att vara aktiv på fritiden, vandrar och tränar. Har nyligen upptäckt hur underbart det är att sova i hängmatta i skogen. Är engagerad lokalt i STF västra Sörmlands styrelse.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.